downloads

FSSC.22000-logo

Deze browser ondersteunt JavaScript niet of er worden scripts geblokkeerd. Hierdoor kun je onze site niet optimaal beleven.

Zie de online Help van je browser om te achterhalen of de browser JavaScript ondersteunt of om scripts toe te staan.

Toepasselijkheid

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website http://www.randstadvlees.nl/ (hierna te noemen: de Site). Door de Site te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de Site

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Randstad Vleesgroothandel B.V. zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Randstad Vleesgroothandel B.V. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Randstad Vleesgroothandel B.V. garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Randstad Vleesgroothandel B.V. wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Randstad Vleesgroothandel B.V. links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door de haar worden aanbevolen. Randstad Vleesgroothandel B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de Randstad Vleesgroothandel B.V. niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Randstad Vleesgroothandel B.V. behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Randstad Vleesgroothandel B.V. of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Randstad Vleesgroothandel B.V. behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Update

De laatste update van deze disclaimer heeft plaatsgevonden op zondag, 14 april 2024.

Randstad Vleesgroothandel B.V. maakt gebruik van cookies. De cookies bevatten geen persoonsgegevens en zijn niet tot een individu te herleiden. Door gebruik te blijven maken van deze website, geeft u toestemming voor het plaatsen van deze cookies. Zie ook ons privacy statement.